Inscripcions 2021-22

Per a fer la inscripció cal entregr la següent documentació:

  • Full d'inscripció UBMiR (PDF)
  • Sol·licitut de la llicència federativa (PDF)
  • Fotocòpia del DNI o llibre de família
  • Fotocòpia TSI (Targeta Sanitària Individual)
  • Fotografia actual tipus carnet
  • Carta de baixa en cas de procedència d'un altre club
  • Certificat Mèdic Esportiu (CME), nascuts l'any 2006 i posteriors (PDF)
  • Certificat Mèdic Esportiu (CME), nascuts l'any 2005 i anteriors (PDF)
  • Resguard de pagament de la inscripció